RÖRJOUREN - Allt under ett tak

Vattenskador har tyvärr blivit allt vanligare och kostar årligen fem miljarder i Sverige. Läckande ledningssystem för värme, vatten och avlopp är de stora bovarna. Såväl akuta vattenskador som dålig ventilation påverkar inomhusmiljön negativt. Vid en vattenskada är det oerhört viktigt att agera direkt för att begränsa fuktens utbredning. Ju snabbare man är, desto lägre blir kostnaden och likaså risken för följdskador.


AVFUKTARNA

Avfuktning
Läcksökning vatten
Sökning kallras
Fuktmätning
Skadeutredning
Sanering
Ventilation/rengörning

VVS

Felsökning
Läckage
Service/Underhåll
Entreprenad

BYGGSERVICE

Renovering av fuktskadade utrymmen i fastigheter
Rivning
Återställning

Badrums- och kösrenovering

AVLOPPSAKUTEN

Avhjälpa stopp i avlopp, dagvattenbrunn mm.
Förebyggande spolningar/service
Villaspolningar

Avloppsfilmning med dokumentation