VANLIGA FRÅGOR


ROT-avdrag


Villaägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag med 50 % på belopp upp till maximalt 50 000 kronor per ägare när man anlitar en hantverkare för renovering eller ombyggnad. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden och är inkomstbaserad. Från och med 1 juli 2009 så gäller fakturamodellen. Detta innebär att säljaren ska debitera köparen/kunden halva kostnaden och hela momsen. Resterande arbetskostnad begär säljaren från skattemyndigheten. OBS! Nyttjande av ROT-avdrag är frivilligt, fyll i och skicka in vårt formulär för att ta del av ROT-avdraget. Det är viktigt att ni meddelar oss innan arbetet påbörjas om ni vill utnyttja ROT-avdraget. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Ladda hem och fyll i vår ROT-klausul

Läs mer på:     skattereduktion.se    skatteverket.se    byggahus.se

Vad är VVS?


Service/Underhåll och installation av:

  • Värmeteknik - Värmesystem, golvvärme, värmepumpar, kylteknik, elvärme
  • Ventilation – Ventilations- och kanalrengöring, driftservice, injustering. Allt för att uppfylla OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
  • Sanitet – Ledningar/rör, stammar, varmvattenberedare, hydrofor, vattenklosett, brunn, avlopp och montering av t ex råttstopp.

Utför ni bara jourjobb eller gör ni även "vanliga" jobb?


Vi utför även alla förekommande VVS-arbeten inom våra olika tjänster på ordinarie arbetstid 07.00-16.00, måndag till fredag.

Kommer jag att bli debiterad extra för att ni även har jourverksamhet?


Nej, under ordinarie arbetstid måndag till fredag 07.00-16.00 tar vi betalt enligt dagprislistan. Under övrig tid gäller prislistan för jour.

Det sprutar vatten! Vad gör jag?


Först måste du hitta din huvudkran. Om du bor i eget hus så letar du efter vattenmätaren. Stäng gärna kranen som sitter efter vattenmätaren. Vattenmätaren sitter ofta belägen i källare eller garage vid ytterväggen mot gatan. I vissa fall på annan plats. Om man inte vet hur vattenmätaren ser ut kan man leta efter en klocka med kranar på varsin sida. Om du har eget vatten så stäng av strömbrytaren till pumpen och öppna en kran för att sänka trycket i hydrofor/hydropressen. Om du bor i flerfamiljshus så kontakta någon ansvarig i huset som vanligtvis vet var avstängningen sitter. Vi hjälper er att laga läckan så ni kan få på vattnet igen. Och återställer eventuella skador. Kontakta Rörjouren - VVS på 040-466 990.

Det bubblar i mitt avlopp?


Om det är så att du bor i flerfamiljshus kan detta vara begynnelse till akut stamstopp. Om man får stamstopp kan detta i värsta fall yttra sig på så sätt att man får upp grannens avloppsvatten i den egna lägenheten och få vattenskada för mycket dyra belopp. Kontakta genast ansvarig i huset för preventiv åtgärd. Vi utför stamrensningar. Bor man i villa/radhus så har man begynnande stopp i avlopp och bör åtgärda detta omedelbart. Kontakta Rörjouren - Avloppsakuten på 040-46 90 80.

När jag luftade mitt element åkte piggen ur och försvann.


Ta en blyertspenna och slå in i hålet, för att stoppa det akuta läckaget. Ring sedan oss så kommer vi och åtgärdar problemet åt dig. Du kan INTE vänta till dagen efter att ringa oss då blyertspennan endast är temporär åtgärd och riskerar att släppa. Kontakta Rörjouren - VVS på 040-466 990.

Hur snabbt kan ni vara på plats?


Det beror helt och hållet på vår arbetsbelastning för stunden. I akuta ärenden så är vår ambition att vara på plats så snart som det är möjligt. Tveka inte att kontakta oss!

Min oljebrännare vill inte starta?


Kontrollera att inte oljan är slut? Om du är säker på att du har olja, kontakta Rörjouren – VVS för serviceåtgärd.

Jag har septiktank och har stopp i avloppet?


Kontrollera noga att septiktanken är tom. Annars kommer vi med en sugbil och tömmer denna. Kontakta Rörjouren - Avloppsakuten på 040-46 90 80.

Det bubblar/låter i mina element/radiatorer?


Du har troligen luft i ditt värmesystem. Du måste lufta dina element. Om du är osäker på hur du gör, kontakta Rörjouren - VVS så hjälper vi dig.

Mina element är kalla, det är kallt i huset/lägenheten.


Detta kan orsakas av olika orsaker. Vi måste komma dit för att felsöka problemet. Kontakta Rörjouren – VVS på 040 466 990, bor du flerfamiljshus ta kontakt först ansvarig för fastigheten.

Min panna är gammal hur länge håller den?


Det är i praktiken en omöjlig fråga att besvara. Att tänka på är att ju kallare det är ute ju hårdare jobbar pannan. Och det är inget otänkbart scenario att pannan börjar läcka och går i pension på nyårsafton eller liknande. Därför kan det vara fördelaktigt att planera byte i tid under ordnade förhållanden. Ring Rörjouren - VVS på 040-466 990 så lämnar vi en offert till dig.

Det droppar/fuktar från min varmvattenberedare?


Det kan ha gått hål i din beredare. Ring Rörjouren - VVS på 040-466 990 snarast för att du inte ska få värre läckage med vattenskador som följd.

Jag har inget tryck i min panna?


Stäng av elen till panna och pump för att inte orsaka skada på dessa. Kontakta Rörjouren - VVS på 040-466 990 för felsökning av problemet.

Jag funderar på att installera mitt kök själv?


Detta är något vi inte rekommenderar! Dels för att vi har mångårig erfarenhet hur detta ska göras på ett professionellt sätt. Sedan för att du drastiskt minskar risken för ett läckage med medföljande vattenskada om du anlitar ett proffs. När vi arbetar täcks vi av en ansvarsförsäkring om skadan skulle vara framme mot all förmodan när vi installerar. Vi har många gånger varit ute hos kunder som bestämt sig för att spara några kronor och göra jobbet själv. I många av dessa fall så har läckage orsakat vattenskada som försenat installationen med många veckor och man har fått göra om jobbet till dyrare kostnad än om vi skulle gjort jobbet från början. Kontakta Rörjouren - VVS för diskussion på 040-466 990.

Jag har köpt egen blandare, kan ni installera den åt mig.


Vi installerar din blandare. Däremot om blandaren inte uppfyller våra kvalitetsnormer eller vi inte kan veta vilken kvalitet blandaren har(exempelvis blandare av okänt märke inköpt på varuhus). Så frånskriver vi oss all garanti gällande installationen då vi inte kan säkerställa dess kvalitet. Vi rekommenderar att du ringer och diskutera med oss innan du inhandlar eget material. Ofta kan det vara designmässiga skäl till att du som kund väljer att inhandla en egen blandare. Men då vi vill vara professionella så vill vi gärna se till att vi inte medverkar till att installera utrustning med undermålig kvalitet som kan i värsta fall orsaka skada på kundens egendom. Ring Rörjouren - VVS på 040-466 990

Min panna/varmvattenberedare värmer ej?


Börja med att kolla om någon säkring har löst ut. Om säkringarna verkar hela, ring Rörjouren - VVS för åtgärd.

Montören var här i 4 timmar, varför står det 5 timmar på fakturan?


I arbetstiden räknas även restid till och från arbetsplatsen, eventuell materialanskaffning och inrapportering av tid och material. På grund av detta blir den sammanlagda tiden längre än den faktiska tid montören är på plats.

Varför är värmepumpar så populärt?


Man kan konstatera att det säljs väldigt många värmepumpar just nu. Dessa försäljningsvolymer är självklart ett kvitto på att tekniken ur många aspekter är bra. Generellt kan man också säga att ju större värmebehov som föreligger desto bättre ekonomi i en värmepump. Det finns självklart mindre värmepumpar som också ger god ekonomi!

Vilka garantier erbjuder Ni?


Rörjouren - VVS lämnar ett års garanti för fel som går under Konsumenttjänstlagen. Observera att detta enbart gäller material och tjänster som är levererade oss.
Vår garanti gäller således INTE för av konsument tillhandahållet material. Vår branschorganisation rekommenderar oss att meddela kunden om vi finner det tillhandahållna materialet olämpligt eller tveksamt. Vi har därför skyldighet att i vissa fall avråda från installation.

Det kommer inget vatten ur kranen, vad ska jag göra?


Först och främst ska du alltid se till att stänga kranen igen, vare sig du bor i flerfamiljshus eller i villa! Detta för om vattnet sätts på igen så riskeras inte översvämning. I flerfamiljshus kan det vara så att vattnet är avstäng på någon huvudledning och servicearbete utförs någonstans i fastigheten, eller så har något fel uppstått. Kontakta ansvarig för fastigheten eller oss på Rörjouren - VVS, så hjälper vi dig. VA SYD kan också kontaktas.

Till toppen av sidan