AVFUKTARNA

Avfuktarna har certifierad personal med hög kompetens inom våra olika områden. Vi minimerar skadorna och ger dig ett bra utgångsläge för nystart. Våra effektiva och skonsamma metoder torkar snabbt upp efter skadan.


Våra kunder är främst kommersiella fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag och privatpersoner i Skåne.


Avfuktning

Vi hjälper dig vid eventuell vattenskada, det är viktigt att agera direkt för att begränsa fuktens utbredning. Ju snabbare man är, desto lägre blir kostnaden och likaså risken för följdskador.


Skadeutredning

Vi hjälper dig att utreda orsak och omfattning, föreslår rekommenderade åtgärder och kan också avslutningsvis genomföra själva återställningen så att din fastighet/egendom blir frisk igen.


Sanering

Vi hjälper dig att utreda orsak och omfattning, föreslår åtgärder och genomför avslutningsvis själva saneringen så att din fastighet/egendom blir frisk igen.


Ventilation

Vi utför ventilations- och kanalrengöring, driftservice och injustering av ventilationssystem. Allt för att uppfylla OVK-krav. (OVK = Obligatorisk ventilationskontroll).

Den inledande besiktningen utförs alltid av en oberoende, certifierad OVK-kontrollant.Tillbaka till Tjänster