BYGGSERVICE

Vi på Byggservice har certifierad personal som med hög kvalitet huvudsakligen utför rivning och återställning av skador som uppkommit i samband med fukt- eller vattenskada.


Våra kunder är främst kommersiella fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag i Skåne.


Renovering av fuktskadade utrymmen i fastigheter

Vårt uppdrag kan vara allt ifrån montering av en ny fotlist till rivning, sanering eller renovering av hela kök och badrum.


Rivning

Vi river det nödvändiga för att undvika framtida problem med exempelvis mikrobiell påväxt och för en effektiv avfuktning. Läs även mer om just avfuktning hos Avfuktarna.


Återställning

Rivning och sanering kan innebära hela badrum, kök, golv, betonggolvslipning etc. Efter avfuktning återställer vi utrymmet enligt beställarens önskemål och gällande branschregler.

Byggservice utför även större och mindre rivningar och renoveringar av utrymme som inte är drabbade av fukt.Tillbaka till Tjänster